ไฟ LED - แผงวงจรตัวชี้วัดอาร์เรย์แถบแสง, บาร์กราฟ

Manufacturer Part Number Manufacturer Description Quantity Available Unit Price Order
A01BE NKK Switches INDICATOR LOPRO STR BRKT YEL LED 26889
1: $0.96000
10: $0.91200
25: $0.88800
50: $0.87600
100: $0.86400
250: $0.85200
500: $0.84000
1,000: $0.70800
5,000: $0.69600
A01PF NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STRAIGHT GRN 36394
1: $0.85500
10: $0.81225
25: $0.79095
50: $0.78022
100: $0.76950
250: $0.75882
500: $0.74813
1,000: $0.63056
5,000: $0.61988
A01PC NKK Switches INDICATOR LOW PRO STR RED LED 34975
1: $0.85500
10: $0.81225
25: $0.79095
50: $0.78022
100: $0.76950
250: $0.75882
500: $0.74813
1,000: $0.63056
5,000: $0.61988
A01BF NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STR BRKT GRN 31314
1: $0.96000
10: $0.91200
25: $0.88800
50: $0.87600
100: $0.86400
250: $0.85200
500: $0.84000
1,000: $0.70800
5,000: $0.69600
A01PE NKK Switches INDICATOR LOW PRO STR YELLOW LED 29163
1: $0.85500
10: $0.81225
25: $0.79095
50: $0.78022
100: $0.76950
250: $0.75882
500: $0.74813
1,000: $0.63056
5,000: $0.61988
A02PC NKK Switches INDICATOR SW HIPRO STRAIGHT RED 26924
1: $0.94500
10: $0.89775
25: $0.87420
50: $0.86235
A01BC NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STR BRKT RED 27360
1: $0.96000
A01HF NKK Switches INDICATOR SW LOPRO RT ANGLE GRN 25594
1: $0.96000
A01HC NKK Switches INDICATOR LOPRO RT/ANG RED LED 26392
1: $0.96000
A02PF NKK Switches INDICATOR HIGH PRO STR GREEN LED 1738
A02PE NKK Switches INDICATOR SW HIPRO STRAIGHT 1949