ชุด

ชุดเครื่องมือทุกชนิดของเครื่องมือสามารถใส่เครื่องมือฮาร์ดแวร์, เครื่องมือสวนบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์, เครื่องมือไฟฟ้า, ชุดเครื่องมือยานพาหนะ, ชุดเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่น ๆ