บอร์ด, ชุดโปรแกรมเมอร์

DEMOBOARD เป็นแผงวงจรที่ใช้สำหรับระบบฝังตัว development.Development บอร์ดชุดโปรแกรมเมอร์